УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

АНЂЕЛКОВИЋ РАДОЈКО
Носилац Карађорђеве звезде са мачевима

РОЂЕН:

03.12.1889.

ЧИН:

КАПЕТАН I КЛАСЕ

ВОЈНА ЈЕДИНИЦА:

-

БИОГРАФИЈА:

Радојко је рођен 12. марта 1889. године у селу Текији код Крушевца. По завршетку Војне школе 1911. ...године у Београду учествовао је у ратовима од 1912-1918. године. У овим ратовима више пута је рањаван: 1912. код Битоља у леву руку и главу, 1913. на Ретким буквама у леву ногу, 1914. на Парцан вису у чланак леве ноге, 1915. године у Турском ливађу код Пирота у обе ноге и 1920. године код Пишкопеје у обе ноге и десни кук. За ратне заслуге Радојко Анђелковић одликован је Карађорђевом звездом са мачевима четвртог реда, Сребрном медаљом за храброст, Белим орлом са мачевима, Златном медаљом за храброст, грчким Ратним крстом са мачевима трећег реда, и свим ратним споменицама од 1912 – 1918. године. Прешавши Албанију са измореном српском војском Радојко је био прихваћен од Француза и пребачен у Бизерту на опоравак одакле је упућен на солунски фронт. Као ослободилац Радојко је са српском војском ушао у Зеницу 1918. године и са својим војницима ослободио српске затворенике из казнионе, због чега су захвални грађани Зенице једној улици дали његово име. После завршетка рата Радојко је службовао у Бањој Луци, Књажевцу, Зајечару и Нишу. 1941. године рат га је затекао у Нишу у Петој армијској области. Заробљен је 9. априла од стране Немаца код Пирота одакле је преко Бугарске и Румуније транспортован у логор у Немачку. По ослобођењу логора од стране америчке војске одлази у САД где живи до 1960. године када се враћа у домовину. Радојко Анђелковић је умро 1. октобра 1963. године и сахрањен је у Нишу на Старом гробљу. - Радојко Анђелковић, свршени питомац налази се на Списку поднаредника XX класе пешадијске подофицирске школе у години 1909.-1911., по рангу и успеху, као 60. од 89. питомаца, коју је завршио са врло добрим успехом, из канцеларије штаба пешадијске поофицирске школе 30. марта 1911. године No 701. У име Његовог Величанства Петра I, по милости Божјој и вољи народној Краља Србије, врховног заповедника војске, Ми Александар наследник престола, на предлог Нашега Војног Министра и надлежних команданата, а за осведочену храброст на бојноме пољу и заслуге стечене у рату противу Аустро-Угарске 1914-1915. године одликујемо Нашим Орденом Кара-Ђорђеве Звезде са мачевима IV степена потпоручника пешадијског Радојка Р. Анђелковића, указ ФАОNo 9780 од 31. маја 1915. године. На предлог Нашега Војног Министра, а на основу чл. 19. Закона о Устројству Војске производимо у пешадији у чин поручника потпоручника Радојка Р. Анђелковића, указ ФАОNo 9987 од 15. јуна 1915. године. На предлог Нашега Министра Војнога и Морнарице, а на основу чл. 19. Закона о устројству војске производимо, у пешадији, са рангом од 31. октобра 1918. године, у чин капетана II класе поручника Радојка Р. Анђелковића, указ ФАОБр. 74142 од 20. априла 1919. године. Попис војних и цивилних губитака Краљевине Србије у људству у Првом светском рату садржи погрешне податке о погибији пешадијског капетана II класе Анђелковић Р. Радојка, припадника 2. батаљона 33. пешадиског пука, 15. августа 1920. године на Кенаку у борби са Арнаутима. Вероватно је био рањен и у администрирању или преписивању података дошло је до грешке. На предлог Нашега Министра Војнога и Морнарице, а на основу чл. 17. Закона о Устројству Војске и одлуке Нашега Министарскога Савета Пов. ФАБр. 11384 од 30. септембра 1920. године, производимо, са рангом од 28. јуна 1920. године, у пешадији, у чин капетана I класе капетана II класе Радојка Р. Анђелковића, указ ФАБр. 32328 од 14. октобра 1920. године. Наредбом Министра Војног и Морнарице од 4. јануара 1921. године ФАБр. 574 одређен је по потреби службе за руковаоца слагалишта 33. пешадиског пука, до тада командир 3. чете 2. батаљона истог пука. На предлог Нашега Министра Војног и Морнарице, а за заслуге стечене у рату 1917., 1918. и 1919. године одликован је Златном Медаљом за Храброст, указ ФАОБр. 55367 од 17. децембра 1921. године. На предлог Нашега Министра Војнога и Морнарице, а за заслуге стечене у борбама 1920. године при упаду Арнаута из Албаније и у борбама са одметницима, одликован је Нашим Орденом Белог Орла са мачевима петог реда пешадиски капетан I класе Радојко Р. Анђелковић, указ ФАБр. 55372 од 17. децембра 1921. године. Наредбом Министра Војног и Морнарице од 29. јуна 1922. године ФАБр. 21879 одређен је по потреби службе за управника гарнизоног интендантског слагалишта у Винковцима. На предлог Нашега Министра Војске и Морнарице, преведен је пешадиски капетан I класе Радојко Р. Анђелковић у административног официра економске струке са истим чином и рангом, указ АђБр. 3729 од 31. јануара 1924. године. Наредбом Министра Војске и Морнарице од 1. јула 1924. године АђБр. 23304 одређен је по потреби службе за благајника 20. артилериског пука административни капетан I класе економске струке Радојко Р. Анђелковић. Наредбом Министра Војске и Морнарице од 29. октобра 1926. године АђБр. 38858 одређен је по потреби службе за вршиоца дужности благајника 14. пешадиског пука “Престолонаследника Петра”. Наредбом Министра Војске и Морнарице од 3. јуна 1927. године АђБр. 17735 одређен је по потреби службе за руковаоца материјала гарнизоног интендантског слагалишта у Књажевцу. Наредбом Министра Војске и Морнарице од 23. априла 1928. године АђБр. 11674 одређен је по потреби службе за благајника 14. пешадиског пука “Престолонаследника Петра”. Наредбом Министра Војске и Морнарице од 10. јула 1929. године АђБр. 17149 одређен је по потреби службе на службу у Тимочко интендантско слагалиште – за послове помоћника управника. На основи члана 356. Закона о Устројству Војске и Морнарице, преведен је у пешадисјког официра, решење АђБр. 33041 од 16. децембра 1929. године. На предлог Нашега Министра Војске и Морнарице, постављен је за вршиоца дужности управника Тимочког интендантског слагалишта, до тада на служби у истом слагалишту, за послове помоћника управника, указ АђБр. 12915 од 4. јуна 1930. године. Наредбом Министра Војске и Морнарице од 7. новембра 1933. године АђБр. 22888 одређен је по потреби службе за вршиоца дужности контролора команде Тимочке дивизиске области пешадиски капетан I класе Радојко Р. Анђелковић, до тада на расположењу Министра Војске и Морнарице. Наредбом Министра Војске и Морнарице од 7. јуна 1934. године АђБр. 12002 одређен је по потреби службе за вршиоца дужности интенданта команде V армиске области.


МЕСТО САХРАНЕ:

Старо гробље "ГОРИЦА" Ниш

ОПИС:

Гроб је оивичен бетонском цоклом, зарастао у бршљан и траву. Приликом проналажења гроба на њему су б...иле разне кесе и сличан отпад који је истраживач уклонио са гроба. Споменик је направљен од камена, прекривен бршљаном и патином. Споменик је поломљен и брзим увидом није пронађен недостајући део који је вероватно негде у близини испод наслага лишћа. Споменик је делимично очишћен од бршљана, само део са подацима због фотографисања. Већи део бршљана је остао јер је горњи део споменика нестабилан и да је очишћен бршљан споменик би се вероватно урушио. Текст, онај део који је остао на споменику, се лако чита. Не може да се установи да ли је на споменику била нека слика.


СЛИКЕ: