УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

КАПЕТАНОВИЋ БОГДАН

ИМЕ ОЦА:

Коста

ИМЕ МАЈКЕ:

Милева

ГОДИНА СМРТИ:

12.08.1907.

ЧИН:

ПОРУЧНИК

ВОЈНА ЈЕДИНИЦА:

III коњички пук "Краља Александра I"

БИОГРАФИЈА:

Решењем Војног министра, по одобрењу Његовог Величанства Краља, ФЂNo 6757 од 6. септембра 1900. годи...не примљени су у нижу школу Војне академије Богдан и Боривоје Капетановић. 33. класу Војне академије завршио је као 35. у класи од 182 питомаца. У чин коњичког потпоручника произведен је указом ФАNo 3268 од 27. августа 1903. године. Наредбом Министра Војног ФАNo 2449 од 1. августа 1903. године по потреби службе одређен је за водника у III коњичком пуку. Наредбом команданта Коњичке дивизије Бр. 3 од 3. јануара 1906. године по потреби службе одређен је за водника одељења коњичке телеграфије. Произведен је у чин коњичког поручника указом ФАNo 5011 од 29. јуна 1907. године. Активни коњички поручник Богдан К. Капетановић умро је 12. августа 1907. године у Нишу. Читуља је објављена у Службеном војном листу бр. 26 од 27. августа 1907. године.


МЕСТО САХРАНЕ:

Старо гробље "ГОРИЦА" Ниш

ОПИС:

Гроб је оивичен ивичњацима који наликују онима који се користе за улице и зарастао је у траву. Споме...ник је од камена са малим физичким оштећењима и исписаним графитом. Текст на споменику је тешко читљив.


СЛИКЕ: