УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

КАПЕТАНОВИЋ БОРИВОЈЕ

ИМЕ ОЦА:

Коста

ИМЕ МАЈКЕ:

Милева

ГОДИНА СМРТИ:

19.07.1913.

ЧИН:

КАПЕТАН I КЛАСЕ

ВОЈНА ЈЕДИНИЦА:

Моравски пољски артиљеријски пук

БИОГРАФИЈА:

Решењем Војног министра, по одобрењу Његовог Величанства Краља, ФЂNo 6757 од 6. септембра 1900. годи...не примљени су у нижу школу Војне академије Богдан и Боривоје Капетановић. 33. класу Војне академије завршио је као 63. у класи од 182 питомаца. У чин артиљеријског потпоручника произведен је указом ФАNo 3268 од 27. августа 1903. године. Наредбом Министра Војног ФАNo 2449 од 1. августа 1903. године по потреби службе одређен је за водника у 3. дивизиону моравског артилеријског пука. Наредбом Министра Војног ФАNo 3836 од 22. маја 1907. године по потреби службе одређен је за водника 2. дивизиона хаубичког артилеријског пука. У чин артилеријског поручника произведен је указом ФАNo 5011 од 29. јуна 1907. године. Наредбом Министра Војног ФАNo 5809 од 17. јуна 1910. године по потреби службе одређен је за водника 3. дивизиона брдског артилеријског пука. У чин артилеријског капетана II класе произведен је указом ФАБр. 6206 од 29. јуна 1910. године. Наредбом Министра Војног ФАБр. 3148 од 10. априла 1912. године по потреби службе одређен је за командира 1. батерије моравског пољског артилеријског пука. Боривоје Капетановић је 1908. године био у управном одбору официрског дома. Наредне године је постао књижничар дома. Женидба, у начелу, му је одобрена 1908. а коначно одобрење за женидбу са госпођицом Десанком, ћерком г. Илије Јокановића, трговца из Ужица је дато 5. фебруара 1910. године. Активни артиљеријски капетан I класе Боривоје К. Капетановић умро је 19. јула 1913. године у Нишу. Попис војних и цивилних губитака Краљевине Србије у људству у Првом светском рату садржи податке о Капетановић Боривоју.


МЕСТО САХРАНЕ:

Старо гробље "ГОРИЦА" Ниш

ОПИС:

Гроб је оивичен ивичњацима који наликују онима који се користе за улице и зарастао је у траву. Споме...ник је од камена са малим физичким оштећењима и исписаним графитом. Текст на споменику је тешко читљив.


СЛИКЕ: