УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

09.06.2022.
ПРОНАЛАЖЕЊЕ ГРОБОВА ПРЕДАКА
Мирослав Величковић, истраживач Старог гробља пронашао је гробове предака Лидије Радивојевић на Старом гробљу "Горица" у Нишу.