УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

13.07.2022.
СПОМЕНИК ПРОКИ ЈОВКИЋУ
Данас је на гробљу уочено да је неко претходних дана посекао гране које су заклањале најтраженији и најпосећенији споменик на Старом гробљу, споменик Проки Јовкићу.