УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

09.08.2022.
УРЕЂЕН ГРОБ ПУКОВНИКА ЈНА ЈАНКА ОКЛОБЏИЈЕ
Потомци су уредили гроб Јанка Оклобџије, пуковника ЈНА на Старом грољу.