УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

06.10.2022.
ПРОНАЂЕН ГРОБ СОТИРА ЖИВКОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ВАРОШИ НИША
Случајни сусрет на Старом гробљу са потомком Милошем Милошевићем и његова молба да потражим прадедин гроб резултирали су проналажењем гроба Сотира Живковића, председника Вароши Ниша 1919-1920.