УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

15.10.2022.
ОБНОВЉЕН ГРОБ ТРАЈАНА ПЕТРОВИЋА
На Старом гробљу "Горица" обновљен је гроб Трајана Петровића.