УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

16.10.2022.
ПРОНАЂЕН ГРОБ СТАВРЕ ПЕТРОВИЋА
На молбу Мирјане Младеновић пронађен је гроб њеног претка Ставре Петровића.