УСН „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ МЕДИЈИ АКТУЕЛНО КОНТАКТ САХРАЊЕНИ КЊИГА
СТАРО ГРОБЉЕ ГОРИЦА У НИШУ

СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ

08.06.2022.
СТАРО ГРОБЉЕ "ГОРИЦА" НА САЈТУ Google МАПЕ
На сајту https://www.google.com/maps/ постоји нови приказ Старог гробља "Горица" у Нишу. На овом сајту приметан је квалитетнији приказ Старог гробља са много више детаља и могућношћу за препознавање многих гробова.
Једна од сада јасно видљивих је породична гробница Ђулизибарића, која се види као светлији квадрат на десној страни централне парцеле.